กิจกรรม

การประชุมสัมมนาสารวัตรกิจการพลเรือน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน(กิจการพิเศษ) วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ประจำปี 2560 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

   เมื่อ 16 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 12.00 น. ชมรม ลส.ชบ.จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายยุทธไกร แสนยะมูล ประธานชมรม ลส.ชบ.จ.มค.นำสมาชิก ลส.ชบ.จำนวน 130 คน ชาย 57 คน หญิง 73 คน เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

2017-02-28 13:15:11