กิจกรรม

วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ผอ.ศปก.ลส.ชบ.พร้อมด้วย ลส.ชบ.บริการแจกอาหารประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2017-02-10 12:37:25