กิจกรรม

ร้อย.ตชด.๑๔๗ ร่วมกับ ตำบลทองมงคล ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ 9 พ.ย.59 ร้อย.ตชด.๑๔๗ ร่วมกับ ตำบลทองมงคล ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ณ ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ.ในล็อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีข้าราชการ ปชช.และลส.ชบ. เข้าร่วมถวายความอาลัย จำนวน ๒๐๐ คน

2016-08-16 01:49:29