กิจกรรม

ผู้ตรวจการลส.ชบ.จว.สิงห์บุพร้อมด้วย วปง.ลส.ชบ.จว.สิงห์บุรี นำสมาชิก ลส.ชบ. จำนวน 119 คน เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

เมื่อ 010500 พ.ย. 59 นายศิวกรวิศิษฎ์ อ่วมป่วน รองประธานชมรม ลส.ชบ.จว.สิงห์บรี และนางอรทัย ลาภานันต์ ผู้ตรวจการลส.ชบ.จว.สิงห์บุพร้อมด้วย ด.ต.ประสาทพร แสงทอง ด.ต.กฤษฏา คำกลึง วปง.ลส.ชบ.จว.สิงห์บุรี นำสมาชิก ลส.ชบ. จำนวน 119 คน เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

2016-11-16 01:46:29