กิจกรรม

ชมรม ลส.ชบ.จ.สกลนครเข้าจุดรอคิวหลังกระลาโหม เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

เมื่อ 190300 พ.ย.59 ชมรม ลส.ชบ.จ.สกลนครเข้าจุดรอคิวหลังกระลาโหม รอเวลา 04.00 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ

2016-11-16 01:42:52