กิจกรรม

เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

   เมื่อ 16 พ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 12.00 น. ชมรม ลส.ชบ.จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายยุทธไกร แสนยะมูล ประธานชมรม ลส.ชบ.จ.มค.นำสมาชิก ลส.ชบ.จำนวน 130 คน ชาย 57 คน หญิง 73 คน เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

2016-11-16 01:38:45